Steg 1 – Valp / Unghundskurs

Kursen är främst riktad mot valpar och unga hundar, men kan även passa den äldre hunden som av olika anledningar kan behöva en om- eller nystart i träningen. 

Vi arbetar med övningar för att etablera en bra kontakt och lägga grunden för goda vardagsvanor, ett bra samarbete och ett gott hundliv! 

Du får även tips på hur du ska träna för att undvika en del vanliga problembeteenden. 

Vi går bland annat igenom:

följsamhet
kontakt
inkallning
gå fint i koppel
passivitetsträning
aktivering / mental stimulans
social träning och miljöträning
hälsa fint

Efter avslutad kurs kommer ni ha stärkt er relation och har goda grundläggande färdigheter att arbeta vidare på.

Antal tillfällen: 4

Pris: 1.750 kr

Kursstart: Återkommer 2023. Tack för i år!