Välkommen till MEAB

MEAB Hundcenter erbjuder både valp- och vardagslydnadskurser. Här läggs grunden för en god kommunikation mellan människa och hund genom belöningsbaserad träning. Vi tittar på vilka beteenden hunden har och vad det betyder, hundens behov för att få ett gott hundliv och hur vi motiverar och får samspel på bästa sätt.