Steg 3 – Avståndslydnad

De flesta av oss vill att våra hundar ska få vara lösa, men en fri hund innebär också stort ansvar från vår sida. Hunden får inte jaga andra djur eller skrämma andra människor. 

En riktigt bra inkallning & stoppsignal är nödvändigt för att kunna bryta hunden direkt oavsett störning och för att förhindra skador om den till exempel är på väg över en väg eller liknande.

På den här kursen tränar vi avståndslydnad med hjälp av långlina. Med hjälp av linan lär vi hunden att följa oss när den är lös och vi tränar in viktiga kommandon.

Vi går bland annat igenom:

Kom här, när hunden ska följa
Inkallning
Vänta/sakta
Stanna
Dirigering höger/vänster

Stort fokus ligger på inkallning och stoppsignal och det är ni som får jobba för att bli den roligaste personen för er hund och som gör att hunden väljer er istället för det andra som lockar. Du ska bli hundens viktigaste resurs!

Under kursen varvar vi teori och praktik. 

Under teorin så pratar vi om hur man får en bra relation, olika belöningar, om den viktiga leken, störningar m.m.

I de praktiska övningarna så arbetar vi med kontakt- och lekövningar, vi tränar in inkallnings- & stoppsignal orden så att det verkligen sitter och jobbar mycket med olika typer av störningsträning. Kursen hålls utomhus.

Efter avslutad kurs har ni fått god träningsgrund och värdefulla insikter i hur ni kan arbeta vidare för att komma till en trygghet i avståndslydnaden.

Antal tillfällen: 4

Pris: 1.750 kr

Kursstart: Återkommer 2023. Tack för i år!